THINC COLLECTIVE FÖRVÄRVAR 20 PROCENT AV AKTIERNA I FABULEUX AB

Thinc Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har ingått aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) med ägarna till Fabuleux AB (”FAB”) avseende 20 procent av samtliga aktier i FAB. Aktieöverlåtelsen har verkställts i samband med Avtalets ingående. Den fasta köpeskillingen för de aktuella aktierna i FAB uppgår tentativt till kontant 0,6 msek + tilläggsköpeskilling baserad på resultatutfallet 2023. Dessutom erhåller Thinc option att förvärva ytterligare 20% av aktierna i FAB av nuvarande ägare under 2025.

Villkoren i Avtalet överensstämmer i allt väsentligt med vad parterna enats om i samband med den avsiktsförklaring som Bolaget aviserade den 19 december 2022.

Eventuell tilläggsköpeskilling utgår vid resultat före finansnetto (EBIT) överstigande 0,6 msek för 2023 med multipel 5 på den överskjutande delen. Exempelvis skulle Resultat före finansnetto 2023 som uppgår till 1 mkr därmed innebära en tilläggsköpeskilling om 0,4 msek

(1-0, 6x multipel 5 x 20% ägande).

Värderingen vid eventuellt utnyttjande av optionen uppgår till multipel 5 på EBIT under räkenskapsåret 2024 för motsvarande 100% av FAB. Betalning vid eventuellt utnyttjade av optionen skall ske med nyemitterade Thinc aktier till rådande kurs volymvägt genomsnitt 20 handelsdagar före optionen kallats.

”Det känns otroligt bra att förvärvet av FAB är klart. Vi har en beprövad förvärvsmodell och en målsättning att fortsätta expandera både organiskt samt genom förvärv inom event, kommunikation och media. Förvärvet av FAB visar tydligt att vi fortsätter enligt vår lagda strategi. Teamet på FAB är redan involverade i ett antal koncerngemensamma projekt, vilket lovar gott inför framtiden”, säger Anders Wallqvist, koncernchef för Thinc Collective.

”Det känns fantastiskt roligt att nu bli en del av byråkollektivet Thinc. Från dagen vi klev över tröskeln på vårt nya koncerngemensamma kontor har det hänt grejer och förutom att vi redan börjat samarbeta kring intressanta projekt och kunder, så är de nya kollegor vi fått chans att möta väldigt kompetenta och sköna människor. Det är inspirerande, och det känns otroligt rätt att gå in i 2023 med ordet samarbete som ledstjärna för att lyfta FAB till nya höjder med gänget på Thinc”, säger Maja Kipatsi Danell, delägare i FAB.

OM FAB

FAB är en kommunikationsbyrå med fokus på kreativ kommunikation med 5 anställda med kontor i Göteborg. Företaget har funnits sedan 2017 och har fem delägare. FAB omsatte ca 4,6mkr med ett resultat före skatt på -24 tkr räkenskapsåret 2021 och omsatte ca:6 msek med ett resultat för skatt på 0,36 msek räkenskapsåret 2022. Några av bolagets kunder är Akademiska Hus, Greenfood, Eurocash, Borås Elhandel och Kronägg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se