THINC COLLECTIVE FÖRVÄRVAR 30 PROCENT AV AKTIERNA I BRAND ARENA NORDIC GROUP AGENCY AB (BANG)

Betalning skall ske med kontanter om 2,975 mkr och resterande del om 2,975 mkr erläggs genom nyemission av sammanlagt 729 167 aktier i Thinc till den teckningskurs per aktie om 4,08 kr. Teckningskursen per aktie i Thinc har baserats på volymvägd kurs på Spotlight Stock Market under 20 handelsdagar före avtalsdagen. Emissionen innebär en total utspädningseffekt om ca 4,3 procent.

Eventuell tilläggsköpeskilling kommer att betalas kontant och baseras på BANGS resultatutfall under räkenskapsåret 2024.

BANG, som grundades 2019, är en prisbelönt kommunikationsbyrå med event och brand experience som största affärsområde och med förmågan att leverera helhetslösningar inom reklam, PR, innehåll, design, tech och media. BANG med dotterbolag och intressebolag omsätter drygt 80 mkr på årsbasis med en rörelsemarginal på ca 5 procent. BANG med dotterbolag har idag 25 medarbetare.

Förvärvet av BANG har av Thinc bedömts ge ett breddat tjänsteerbjudande, inte minst inom brand experience, och en betydligt förstärkt närvaro i Stockholm. Dessutom ges möjlighet att erbjuda Thincgruppens andra tjänster och produkter till BANGs kunder. På samma vis kan BANGs expertis användas i Thincs affärer. Parterna ser betydande industriell logik i ett samgående och förväntar sig synergier inom bland annat försäljning och administration.

Huvudägarna till BANG utgörs före affärens genomförande av grundaren Patrik Walldén, Lars Andersson och Christian Nivelius privat och genom bolag med 100% av röster och kapital.

”Förvärvet av BANG ger Thinc betydligt ökad tillväxtkraft och stärker upp affärsområdet Creative på ett önskvärt sätt. BANG kompletterar Thinc genom att både bredda och vässa vårt erbjudande inom kommunikationsområdet brand experience och reklam där BANG har extremt hög kompetens och en stark kundbas. Dessutom ges möjlighet att vidareutveckla BANGs kunder med Thincgruppens andra tjänster och naturligtvis omvänt. Förvärvet av BANG är ytterligare en pusselbit som faller på plats för koncernen”, säger Anders Wallqvist, koncernchef för Thinc Collective.

”Thinc som vår framtida ägarpartner passar oss perfekt. Vi tror verkligen på deras affärsidé och ser goda möjligheter att bredda vårt tjänsteerbjudande med ytterligare spetskompetens via våra systerbolag. Thinc delar våra värderingar och vår syn på att kombinera entreprenörskap med centrala synergier. Vi ser också att Thinc delar vår syn på såväl kommunikation som på branschens utveckling”, säger Patrick Walldén, grundare och VD i BANG