THINC COLLECTIVE lanserar ny digital fullservicebyrå; Tundran Digital Explorers AB

Thinc Collective AB (publ) (Thinc eller Bolaget) meddelar att Bolagets dotterbolag Tigerton AB (Tigerton), Do Nothing Average AB (DNA Agency) och affärsområdet Thinc Digital Labs (TDL- idag hemmahörande hos Nowa Kommunikation AB) har idag ingått avtal om att samla koncernens verksamheter inom digital kommunikation under nytt varumärke. Affären sker genom att Tigerton förvärvar 100% av aktierna i DNA Agency. Överlåtelsen sker genom apportemission och delägarna i DNA Agency blir genom transaktionen delägare i Tigerton, varvid Thinc som innan transaktionen ägde 70% av Tigerton och 74% av DNA Agency kommer att äga 70,2% av Tigerton efter transaktionen. Överlåtelsen av TDL sker genom inkråmsöverlåtelse men utan förändring i ägande. Tillträdet sker per den 1 september 2023.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL SAMMANSLAGNING

Samgåendet mellan Tigerton, TDL och DNA Agency är en följd av Thincs strävan att utveckla och stärka koncernen. Bolagen som kompletterar varandra väl inom webutveckling, digital strategi och kreativ kommunikation kommer genom samgåendet ökar förmågan att hantera större och bredare projekt mot större kunder samt kunna hantera hela kedjan i en digital konvertering. Dessutom uppstår synergier inom administration och ledning. Planen är att den nya koncernen efter beslut på extra bolagsstämma i september skall byta namn till Tundran Digital Explorers AB (Tundran) och att bolagen sedermera kommer att fusioneras. Lena F Stenberg som tidigare varit VD på DNA Agency kommer att bli VD för den nya enheten.

” Tigerton, TDL och DNA Agency har under genom åren haft en rad gemensamma projekt som uppskattats av kunderna, enheterna kompletterar varandra och skapar en fullserviceleverans inom digital, webb och kreativ kommunikation. Tillsammans skapar vi en plattform för lönsam tillväxt”, säger Lena F Stenberg som tillträdande VD för Tundran.

Sammanslagningen i korthet

Om Tigerton

Tigerton AB är en webbyrå med fokus på utveckling, drift och support av webbplatser med WordPress som CMS. Bolaget bedrivs från centrala Göteborg. Tigerton omsatte ca 8 MSEK under 2022 med resultat efter finansnetto om ca 1,3 MSEK.

Sedan tidigare äger Thinc 70 procent av de utestående aktierna i Tigerton. Efter transaktionen äger Thinc 70,2 procent och grundarna Markus Axelsson och Tony Svensson 14,4 procent vardera samt Lena F Stenberg 1,1%.

Do Nothing Average Agency AB (DNA Agency)

DNA Agency är en kreativ kommunikationsbyrå som fritt rör sig mellan olika mediekanaler utifrån kundens mål för att kommunicera det bästa hos kunden. DNA är speciellt inriktad på retail, grafisk form och kreativa koncept för att utveckla kommunikationen och stötta säljkårer med relevant införsäljningsmaterial. Det kan gälla allt från förpackningsdesign till att paketera budskapet i film, rörlig grafik eller på radio. Byrån bedrivs från centrala Göteborg. DNA Agency omsatte ca 5,3 MSEK under 2022.

Thinc Digital Labs (TDL)

TDL är ett affärsområde och en enhet inom koncernen som fokuserat på digital strategi och innehållsdriven exponering och kommunikation. Området som leds av Åsa Langmaid och har två anställda omsätter ca 2,8 MSEK årligen inom ramen för Nowa Kommunikation där affärsområdet haft sin bas hittills.