Thinc Collective säkrar kontrakt tillsammans värt 8 MSEK genom dotterbolagen Context Media och Nowa Kommunikation

Thinc-bolaget Context Media är sedan tidigare mediebyrå för Happy Homes Sverige AB ingående i Mestergruppen. Nu utökas samarbetet med Mestergruppen med uppdrag för färgfackhandelskedjan Colorama AB. Uppdraget innefattar mediestrategi och medieförmedling och gäller tills vidare. Avtalet uppskattas överstiga 2 MSEK under rullande 12 månader.

”Glädjande att vårt mångåriga arbete med Happy Homes har mynnat ut i ett breddad uppdrag hos Mestergruppen i och med uppdraget för Colorama”, säger Peter Westman, VD Context Media.

Samtidigt har Nowa Kommunikation vunnit en upphandling för Region Dalarna, där Nowa kommer att leverera annonseringstjänster från och med 1 juni 2024. Detta två-åriga avtal, med möjlighet till förlängning i två ytterligare år, är värt 1,5 miljoner SEK per år; totalt ordervärde 6 msek.  Avropet kommer att träda i kraft när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet.

“Dessa nya avtal understryker vår koncerns förmåga att leverera konkurrenskraftiga och effektiva medielösningar över ett brett spektrum av områden. Vi är stolta över att våra team kontinuerligt överträffar förväntningarna och skapar värde för våra kunder,” säger Anders Wallqvist, VD för Thinc Collective.