Thinc Collectives presentation på Stora Aktiedagen Stockholm den 6:e mars

Lär känna Thinc Collective AB. Den snabbväxande kommunikationskoncernen går igenom 2023 års bokslutskommuniké och förklarade varför koncernen är en vinnare på marknaden under lågkonjuktur.

Klicka här för att se presentationen (https://youtu.be/3vNjVCu_bVk?si=eM3jbMqrw3p2cK4o) där bolagets Vice VD Thomas Lindström presenterade Thinc Collective och svarade på frågor om bolaget.