Thinc Jetty Collective AB: Nyemissioner registrerade hos Bolagsverket

De nyemissioner i Thinc Jetty Collective AB (“Thinc” eller “Bolaget”) som nyligen genomförts i samband med förvärv av aktier i Context Media AB, Do Nothing Average Agency AB, Habermax AB, Tre Art Reklambyrå AB samt Kunskapskraft & Media Sweden AB har nu registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 154 598 380 aktier och aktiekapitalet uppgår till 17 005 821,80 SEK.