THINC JETTY COLLECTIVE FÖRBEREDER FÖR YTTERLIGARE EXPANSION, TILLSÄTTER TRE AFFÄRSOMRÅDESRÅDGIVARE

 

 

Thinc Jetty Collective AB (publ) (”Thinc” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget kommit överens med tre affärsområdesrådgivare för att säkerställa tillväxt och tjänsteutveckling inom respektive affärsområde. De tre är: Sabine Söndergaard, Kristian Jörgensen och Stefan Kavjsö. 

BAKGRUND OCH MOTIV

Thinc har idag fyra affärsområden där tre av dem idag innehåller tre bolag eller fler.
– ” Våra bolag och dess Vd:ar klarar mycket väl sina egna utmaningar. För att stödja bolagens och affärsområdenas fortsatta utveckling tillsätts en coach, en rådgivare som ser till affärsområdets hela utveckling kring allt från tillväxt till tjänste- och kompetensutveckling.

Thinc har en i grunden slimmad och liten administration så för att nå våra tillväxtmål har vi därför kommit överens med tre vana och mycket kompetenta rådgivare”, säger Anders Wallqvist, koncernchef.

För Thincs fjärde område; Systems & Software finns en särskild utvecklingsplan. När affärsområdet vuxit tillräckligt i antal bolag och storlek kommer det rekryteras en affärsområdesrådgivare men även för Systems & Software.

De tre affärsområdesrådgivarna är:

– Sabine Söndergaard; tidigare bl a VD Advokatfirman Glimstedt Göteborg, affärsutvecklingschef Alektum Group, ordförande för BK Häcken/Gothia Cup och VD för Göteborg & Co. Idag driver Sabine managementverksamhet i eget bolag och innehar flera styrelseuppdrag.
Sabine kommer att ansvara för affärsområdet Strategy.

-Kristian Jörgensen: VD Gothenburg Wind Orchestra och tidigare VD SCPGREY Göteborg. Kristian har arbetat med varumärkesfrågor och marknadsföring för Electrolux, Nevs, SCA och SAAB. Idag driver han managementverksamhet i eget bolag. Kristian kommer att ansvara för affärsområdet Creative.

-Stefan Kavsjö: tidigare VD Long Tall Sally, ordförande för Svenska PR-företagen och med erfarenhet från reklambyråerna Cordovan, Jerlov, Start och Motor. Stefan är idag engagerad i flera av Thincs bolag och sitter bland annat i styrelsen för Empower.
Stefan kommer att ansvara för affärsområdet Performance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se