THINC JETTY COLLECTIVE HAR VERKSTÄLLT BILDANDET AV WEBSEARCH SVERIGE AB – ETT JOINT VENTURE TILLSAMMANS MED FAIR ENTERPRISE NETWORK SWEDEN AB INOM WEBB, APP OCH TEKNIK

Thinc Jetty Collective AB (publ) (“Thinc” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har verkställt bildandet av ett nytt bolag Websearch Sverige AB ”Websearch” tillsammans med Fairenterprise Network Sweden AB ”Fairenterprise” som aviserades i pressmeddelande 23 mars 2022.  Thinc har genomfört en investering motsvarande 540 tkr för 20% i det nya bolaget och likviden har använts av Websearch till att förvärva Fairenterprises verksamhet inom webb och teknik tillsammans med befintliga kund och leverantörsavtal som omsatt ca 4 mkr med resultat före skatt på ca 0,6 mkr räkenskapsåret 2020/21.

Klicka här för fullständig information