THINC JETTY COLLECTIVE – ÖKAR ÄGANDET I DOTTERBOLAGET TIGERTON AB TILL 70%

Thinc Jetty Collective AB (publ) (Thinc eller Bolaget) meddelar att Bolaget idag ingått aktieöverlåtelseavtal avseende 19% av aktierna i Tigerton AB. Efter transaktionen uppgår Thincs ägande till 70% i Tigerton AB. Affären görs med grundarna och tillika delägarna i Tigerton AB – Markus Axelsson och Tony Svensson. Tillträdet sker per den 1 juni 2022, men kräver pga den sk Leo-lagen beslut med 90% majoritet vid extra stämma i Thinc som planeras under hösten 2022.

 

BAKGRUND OCH MOTIV TILL SAMMANSLAGNING

Förvärven av ytterligare aktier i Tigerton är en följd av Thincs strävan att äga upp till 70% i de entreprenörsdrivna dotterbolagen. Genom större ägande ökar Thinc incitament för samarbete mellan bolagen i gruppen. Tigerton har god lönsamhet och ökande försäljningstillväxt, varför förvärvet förväntas ge Thinc god avkastning redan från 2022. Thinc betalar kontant 1 340 tkr för 19% av aktierna vilket motsvarar ca 7 mkr för hela bolaget. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på Tigertons försäljning och resultat 2022.

”Det glädjer mig att få öka ägandet i Tigerton som har en viktig roll i Thincs utveckling inom  Comtech  och digital kommunikation. Att Tigerton dessutom är mycket välskött och lönsamt gör affären väldigt enkel att motivera ” säger Anders Wallqvist VD på Thinc Jetty Collective

”Vi har valt att utöka vårt ägarsamarbete med Thinc för att vi tror mycket på drivkraften och samarbetet inom gruppen. I gruppen får vi tillgång till resurser och samarbetsmöjligheter som gör att vi kan utvecklas snabbare. Samtidigt har vi kvar tillräckligt ägande för att vilja utveckla Tigerton maximalt”, säger Markus Axelsson, delägare och VD i Tigerton.

 

Om Tigerton

Tigerton AB är en webbyrå med fokus på utveckling, drift och support av webbplatser med WordPress som CMS. Bolaget bedrivs från centrala Göteborg. Tigerton omsatte ca 7 mkr under 2021 med resultat efter finansnetto om ca 1,4 mkr.

Sedan tidigare äger Thinc 51 procent av de utestående aktierna i Tigerton. Efter transaktionen äger Thinc 70 procent och grundarna Markus Axelsson och Tony Svensson 15 procent vardera.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se