THINC JETTY COLLECTIVE – ÖKAR ÄGANDET I INTRESSEBOLAGET KUNSKAPSKRAFT & MEDIA TILL 51%

 

Thinc Jetty Collective AB (publ) (Thinc eller Bolaget) meddelar att Bolaget idag ingått aktieöverlåtelseavtal avseende 11% av aktierna i Kunskapskraft & Media (KKM). Efter transaktionen uppgår Thincs ägande till 51% i KKM. Affären görs med grundarna Per Hazelius, Johannes Innala, Peter Östlund samt KKM’s styrelseordförande Rune Nordström tillika grundare av Thinc. Tillträdet sker per den 1 oktober 2022, men kräver pga den sk Leo-lagen beslut med 90% majoritet vid extra stämma i Thinc som planeras under hösten 2022.

Förvärven av ytterligare aktier i Kunskapskraft & Media (KKM) är en följd av Thincs strävan att äga majoritet i de entreprenörsdrivna dotterbolagen. Genom större ägande ökar Thinc incitament för samarbete mellan bolagen i gruppen samtidigt som Thinc nu kan konsolidera KKMs resultat och balansräkning. KKM har god lönsamhet och ökande försäljningstillväxt, varför förvärvet förväntas ge Thinc god avkastning redan från 2023. Thinc betalar kontant ca 1,65 mkr för 11% av aktierna vilket motsvarar ca 15 mkr för hela bolaget. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling baserad på KKM´s EBIDTA resultat 2023 och 2024.

”Det glädjer mig att få öka ägandet i KKM som har viktig roll i Thincs utveckling inom kreativ kommunikation och samhällsviktig information. Att KKM har spännande satsningar i de digitala plattformarna ”Elevhälsan”, ”Värdegrunden” och ”Gratis i skolan” gör ägandet extra spännande ” säger Anders Wallqvist VD på Thinc Jetty Collective

”Vi har valt att utöka vårt ägarsamarbete med Thinc för att vi tror mycket på drivkraften och samarbetet inom gruppen. I gruppen får vi tillgång till resurser och samarbetsmöjligheter som gör att vi kan utvecklas snabbare. Samtidigt har vi kvar tillräckligt ägande för att vilja utveckla KKM maximalt”, säger Per Hazelius, delägare och VD i KKM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, koncernchef Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se