Thinc Jetty Collective (publ) genomför namnbyte till Thinc Collective(publ)

På extra bolagsstämman den 9 december 2022 beslutades bl.a. att Thinc Jetty Collective AB (publ) skulle byta företagnamn till Thinc Collective AB (publ) (“Thinc”). Bolaget har nu genomfört namnbytet. Thinc Collective är listat på Spotlight Stock Market.

Aktienamn Thinc Jetty ändras till Thinc. Kortnamn (THINC), ISIN och FISN är oförändrade. Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet fr.o.m. 22 december 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se