THINC JETTY COLLECTIVE PUBLICERAR GODKÄNT ÅTERNOTERINGSMEMORANDUM

Thinc Jetty Collective AB (publ) (“Thinc” eller “Bolaget”) meddelar att Spotlight Stock Market (”Spotlight”) idag godkänt det åternoteringsmemorandum som Bolaget ålagts att upprätta i samband med att Bolaget beslutade att förvärva samtliga aktier i Nowa Kommunikation AB. Godkännandet av åternoteringsmemorandumet innebär att Spotlight också bekräftat att Thinc anses uppfylla samtliga aktuella noteringskrav. Handeln i Bolagets aktie kommer därmed att flyttas upp till ordinarie lista.

Åternoteringsmemorandumet återfinns på Bolagets hemsida samt bifogat detta pressmeddelande.

I samband med publiceringen av åternoteringsmemorandumet önskar Bolaget som ett komplement även publicera några ord från Thincs nya VD och koncernchef, Anders Wallqvist:

– Att behålla entreprenörsandan i en vinnande affärsmodell.

Då har vi alltså tagit det steg vi sett framemot under ett tag – att Jetty genomfört förvärvet av Nowa Kommunikation och att stämman beslutat att byta styrelse, säte och namn till Thinc Jetty Collective AB (Thinc). Den nya styrelsen har utsett mig till ny VD för koncernen vilket jag naturligtvis är både stolt och glad över. Nu börjar arbetet med att ta ut synergier, att integrera våra verksamheter och inte minst att sätta fart mot vår vision där vi mixar kunskap med kreativitet, problemlösande och innovation. Det ger banbrytande lösningar och skapar affärsnytta åt våra uppdragsgivare.

Våra mål är utstakade:

Strategiska mål till och med 2025:

  • Att profilera den nya koncernen som Thinc Jetty Collective genom namnändring av moderbolaget
  • Thinc-koncernen ska uppfattas som den ledande kommunikationsbyrån inom problemlösande kommunikation i Norden.
  • Koncernen ska växa antingen genom organisk tillväxt eller genom förvärv av företag som på ett bra sätt kan komplettera koncernens kompetens och kunderbjudande.
  • Etablera kontor i Köpenhamn och Malmö samt växa i Stockholm och Oslo.

Finansiella mål till och med 2025:

  • Omsättningstillväxten för koncernen ska vara minst 30 procent årligen inklusive förvärv.
  • Koncernens omsättning 2025 ska uppgå till minst 300 MSEK.

För att nå ovanstående mål lyfter styrelsen fram fyra framgångsfaktorer: förvärv, kultur, ökad omsättning och tydlighet.

Framtiden

En så pass bred kommunikationskoncern som Thinc kommer alltid ha delar som går bra och delar som går mindre bra. Vi kan och ska dock mätas på helheten. Tittar vi kort bakåt och framåt har vi absolut påverkats av pandemin, precis som vi helt säkert kommer påverkas positivt av lyfta restriktioner. Helt klart är det att vi kommer att stå betydligt starkare när vi summerar 2021 jämfört med 2020. Att Jetty med sitt sätt att integrera och lösa upp problem i sin bransch är ombord kommer lära oss massor och är ytterligare ett steg i våra mål att integrera tydligare, ha systemstöd och att nå ännu högre och längre. Vi hoppas inom kort kunna fortsätta vår förvärvsresa och att vi genom det och idogt arbete mot befintliga kunder mer än väl visar vårt värde mot medarbetare, kunder och marknad. Nu är vi redo!

 

För ytterligare information, klicka här för fullständigt åternoteringsmemorandum

 

Anders Wallqvist

VD och koncernchef i Thinc Jetty Collective