THINC JETTY COLLECTIVE – STYRELSEORDFÖRANDE, LEDAMÖTER OCH COO UTNYTTJAR KÖPOPTIONER FÖR ATT KÖPA AKTIER

Thinc Jetty Collectives styrelseordförande Hans Jacobsson, ledamöter Stefan Winström och Gabrielle Helmer samt COO Thomas Lindström har exekverat sedan tidigare utställd köpoption 2019 och köpt totalt 10 201 803aktier av grundaren Rune Nordström enligt följande fördelning:

 

Hans Jacobsson med närstående och via bolag            4 311 000 aktier

Stefan Winström                                                                  2 155 172 aktier

Gabrielle Helmer med närstående                                   862 068 aktier

Thomas Lindström                                                              2 873 563 aktier

Totalt motsvarar aktieköpen ca 3,55 mkr.

 

Efter transaktionen äger Rune Nordström och Hans Jacobsson med närstående och via bolag ca 12% respektive 11% av de utestående aktierna i Thinc Jetty Collective AB. Bolaget har

154 598 380 utestående aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se