Thinc Jetty Collective tidigarelägger publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Thinc Jetty Collective AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten avseende det tredje kvartalet 2021, då rapporten är färdigställd tidigare än beräknat.

Nytt datum för publicering är fredagen den 19 november 2021 kl. 10:00. Tidigare aviserad tidpunkt var fredagen den 26 november 2021.

Klicka på länk för mer information

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB

anders.wallqvist@thinccollective.se