Thinc presenterar nya Jetty X – nästa generation av evenemangsverktyg

Jetty X innehåller nu de länge efterlängtade funktionerna för:

-Ny projektstruktur. Jobba med alla projekt och underprojekt samtidig. Stöd för evenemang av olika komplexitetsnivåer och ökat stöd för nya branscher.
-Människor. Hantera turnésällskap, personal, kontakter, deltagare och gäster. Arbeta tex med resor, transporter, hotell och gör tidsplanering ner på personnivå.

-Bättre överblick och kontroll.  Sammanställningar och möjlighet att jobba direkt med den sammanställda informationen och funktioner som visar exakt var kunden är i sin process, vad som är nästa steg och vad man eventuellt missat.

-Kommunikation. Med nya kommunikationslänkar väljer man vilken data som ska samlas in eller kommuniceras, både för internt och externt behov. Säkerställer att alla alltid vet förutsättningarna.

Jetty X är fullt ut ett self service SaaS system med full grundfunktionalitet för alla, men som komplement till de som önskar erbjuds betalmoduler och möjligheten till konsultering och stöd vid driftsättning.

–  Vårt utvecklingsbolag Websearch har stått för den tekniska utvecklingen och flera bolag i koncernen är involverade i processen. Jag är stolt över våra medarbetares samarbete, effektivitet och lönsamhet över branschgränserna, vilket speglar vårt engagemang för att driva inte bara Thinc utan för hela vårt ekosystem av partners, anställda, kunder och aktieägare. Inte minst är jag stolt över Jetty X ”, säger Anders Wallqvist koncernchef Thinc Collective AB

Den första versionen av Jetty X testas sedan nyår av migrerade kunder med mycket goda resultat. Den färdiga versionen lanseras senast den 31 maj 2024.

Jetty X introducerar nya abonnemangsmodeller som är designade för att matcha behoven hos olika organisationer baserat på deras storlek och användningsnivå, vilket gör det tillgängligt för en bredare kundbas. Genom att erbjuda full funktionalitet för evenemang av alla storlekar, från stora festivaler till små offentliga aktiviteter, öppnar Jetty X upp för nya marknader. Detta inkluderar inte bara evenemangsbranschen utan även andra sektorer där projektledning- och styrning är avgörande.
 
“Vi är engagerade i att kontinuerligt förbättra och utveckla Jetty X för att möta framtida utmaningar och behov. Den framgång vi sett med implementeringen för bland annat Stockholms Stad är bara början. Jetty X är inte bara en ny eventplaneringsplattform – det är Jettys vision om att omdefiniera branschstandarderna, göra processer mer effektiva och direkt bidra till våra kunders framgång. Vi ser fram emot att hjälpa fler organisationer att upptäcka hur Jetty X kan transformera deras evenemangs- och projektledningsprocesser”, säger Markus Lindberg VD Jetty.