Valberedning inför Jetty AB:s årsstämma 2019

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Jetty AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2019. Valberedningen utgörs av Magnus Uppsäll (Största ägare och Styrelseordförande), Jimmy Heibert (Utsedd av Dan Sonesson) och Joacim Björk (Utsedd av Lisa Nilsson). Valberedningen har utsett Joacim Björk till sin ordförande.

 Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2019.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ir@jetty.se 

För mer information besök www.jetty.se eller kontakta:
Magnus Uppsäll, styrelseordförande magnus.uppsall@jetty.se