Nowa Kommunikation vinner ny upphandling för Luleå Tekniska Universitet. Uppdraget värderas till 40 MSEK över fyra år.

24 maj 2023

Pressreleaser

Luleå Tekniska Universitet väljer att teckna avtalet med Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; gällande kommunikations- och mediebyråuppdrag. Avtalet innefattar planering, köp av annonser och kampanjer och löper över ett år med möjlighet till förlängning upp till ytterligare 3 år. Luleå Tekniska Universitet uppskattar avtalets värde till 40 MSEK sett över hela avtalsperioden förutsatt att avtalet förlängs. Luleå […]

Nowa, en av de vinnande leverantörerna vid upphandling. Uppdraget inom kommunikationsområdena uppges kunna uppgå till 84 MSEK under avtalsperioden, anger Göteborgs Stad Inköp.

24 maj 2023

Pressreleaser

Göteborgs Stad Inköp väljer att teckna ramavtal för Thinc-bolaget Nowa Kommunikation; gällande strategisk kommunikation samt Redaktionella kommunikationstjänster vid sin senaste upphandling. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet. Uppdraget löper på 48 månader med rätt […]

Context Media vinner upphandling, energibolag väljer att teckna avtal – uppdraget uppskattas till ca 8 MSEK årligen i försäljningsvärde.

14 april 2023

Pressreleaser

Ett norrländskt energibolag väljer att teckna ramavtal med Thinc-bolaget Context Media; gällande mediebyråuppdrag. Avtal kommer att tecknas när avtalsspärr enligt LUF har upphört eller 10 dagar från det att allmän förvaltningsdomstol, om den har fattat interimistiskt beslut, upphävt det beslutet. Uppdraget löper över ett år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år. Avtalets värde […]