Kalender.

Beslutsunderlag till extra bolagsstämma i Jetty AB den 1 oktober 2021

Poströsta inför bolagsstämma 1 oktober 2021

Extra bolagsstämma – 1 oktober 2021

Information om ny styrelse och ledning – Thinc Jetty

Fullmaktsformulär – Jetty AB

Styrelsens redogörelse och revisorns granskning – Jetty AB