KKM – En framgångssaga

 

Bolag
KKM-gruppen

Beskriv er verksamhet: Antal anställda, inriktning, kompetensområden?

KKM-gruppen är i dagsläget ca elva personer, de flesta är fast anställda och några frilansare. Vi är idag en ledande aktör inom hållbarhet, samhällsansvar och kunskapsöverföring. Bland uppdragsgivarna finns intresseorganisationer, offentlig sektor och företag som vill bidra till en bättre värld genom socialt, ekologiskt och ekonomiskt värdeskapande. Våra verktyg är utbildning, kommunikation och opinionsbildning. Målet är att öka målgruppernas kunskap och engagemang – för att kunna skapa ett förändrat beteende.

KKM-gruppen äger och driver även Gratis i Skolan och Elevhälsan samt det digitala läromedlet Värdegrunden.

Varför startade ni KKM-gruppen?

Vi ville göra skillnad från början. Vi som grundade KKM jobbade under våra universitetsstudier extra som lärarvikarier. Vi upptäckte att vikarier och även pedagoger hade väldigt lite, eller ingen tillgång alls, till relevant och fördjupande material i viktiga samhällsfrågor. Både lärare och elever gick alltså miste om väsentlig och nyttig kunskap inom många områden som gick att korrelera med ordinarie kursplaner.

Vad är er mission, på vilket sätt gör ni skillnad för era kunder?

Våra idéer och lösningar bidrar till ett mer hållbart samhälle – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lyckas genom strategier och metoder som ligger i framkant inom kommunikation och pedagogik.

Vad brinner ni extra för?

Vi vill skapa en bättre plats för alla i samhället, och särskilt ge unga verktyg för att enklare kunna ta de kloka och “rätta” besluten i livet.

Beskriv ett case som ni är extra stolta över?

“Prata Om Alkohol” är ett uppdrag som KKM utvecklade 2006. Vi har förvaltat och vidareutvecklat det till att bli Sveriges största alkoholförebyggande satsning mot unga.

Prata Om Alkohols skolmaterial bygger på ”resistensträning”. Det innebär bland annat samtalsbaserad undervisning med diskussion och reflektion i syfte att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

2017 gick skolprogrammet igenom en vetenskaplig utvärdering med forskare knutna till Karolinska Institutet. Det vetenskapliga resultatet visar att satsningen ger positiva resultat i form av att ungas riskbeteende relaterat till alkohol minskar när man använder materialet i skolan.

Ni är en del av Thinc – The Incredible Collective. Varför blev ni det?

Vi ville växa och sökte möjligheter att delta i ett större sammanhang inom kommunikationsbranschen. Thinc erbjöd oss precis det.

Ni har varit ombord på Thinc en tid. Vilken har varit den största nyttan?

KKM valde att hoppa på Thinc-tåget 2022, och vi har inte ångrat oss en gång sedan dess. Vi kände att vår kompetens inte alltid räckte till för att hantera mer komplexa och större kunder. Tack vare Thinc:s alla medarbetare och experter kan vi nu erbjuda våra kunder ett mer komplett och samtidigt vassare erbjudande.

Ni samarbetar en hel del internt med andra bolag i gruppen, varför?

KKM är en relativt liten byrå nischad inom hållbarhet och ungdomskommunikation. Historiskt sett har därför våra kunduppdrag också varit begränsade till vår speciella sfär. Men det vill vi ändra på nu. Vår kunskap passar även för många företag och kommersiella aktörer som vill göra skillnad. Tillsammans med övriga bolag inom Thinc kan vi nu naturligt växa med fler kunder och få en ännu högre verkshöjd i slutleveranserna.

Vad ser ni för trender framåt? Vad kommer vara viktigt ur ett kommunikativt perspektiv?

Just nu har vi stort fokus på arbetsmarknadsfrågor för att stödja samhället kring yrkes- och utbildningsmatchning. Vi stöttar de olika parterna på arbetsmarknaden så att personer med olika bakgrund ska hitta fram till sin utbildning och yrke. Det kan handla om unga i deras gymnasieval, personer som vill byta yrkesbana mitt i livet eller nyanlända som vill hitta en väg ut på arbetsmarknaden.

KKM ser att arbetsmarknadsfrågor kommer att fortsätta vara en viktig fråga framöver, framför allt nu vid en eventuell lågkonjunktur.