Thinc Jetty collective är noterad på Spotlight Stock Market

Första handelsdag 12 november 2018.
Thinc Jetty Collective AB handlas under kortnamn JETTY och ISIN-kod SE0011644392.