styrelse och ledning –

i linje med satsningen framåt.

Den namnkunniga styrelsen tillträdde i oktober 2021 som ett led i satsningen framåt för att uppnå bolagets offensiva expansionsmål. Arbetet sker nära företagsledningen med VD Anders Wallqvist i spetsen.

Styrelse

URVAL - Ledning Thinc--4

Hans Jacobsson,

f. 1967. Styrelseordförande.
Civilekonom. Hans Jacobsson är arbetande styrelseordförande på Thinc Jetty Collective AB. Tidigare har han bland annat arbetat som VD på Rootfruit Scandinavia, finansdirektör på General Mills Scandinavia och som investeringsansvarig inom Buresfären. Idag är han bl.a. styrelseordförande i Zinzino AB, Lohilo Foods AB samt styrelseledamot i Premium Snacks Nordic AB. Aktieinnehav: 16 635 787 aktier

Gabriele Helmer,

f. 1977. Styrelseledamot
Gabriele Helmer har en Master i Business Administration och International Marketing och arbetar som CMO på noterade, globala D2C-bolaget Zinzino baserat i Sverige, som är specialiserade inom test baserat hälsokost. Tidigare arbetade hon som marknadschef för Specsavers Sverige, General Mills Nordics samt ledande marknadsbefattningar inom Beiersdorf. Gabriele har även erfarenhet inom kommunikationsbranschen från bland annat Valentin & Byhr och tidigare styrelsearbete på Zinzino Nordic AB. Aktieinnehav: 718 390 aktier

Jetty_Lisa-Nilsson-webb-CIRKEL

Lisa Nilsson

f. 1979. Styrelseledamot
Lisa är partner med fokus på strategi och kommunikation i A Great Company, som utvecklar innehåll, koncept och organisation för kultur-, mötes- och evenemangsbranschen. Hon är även VD för Small World, kommunikations- och projektledningsbyrå med särskild inriktning mot samma bransch. Lisa är en av grundarna till Jetty och var med och tog företaget till Spotlight Stock Market. Hon har mer än 20 års erfarenhet av komplexa projekt och publik verksamhet.

Aktieinnehav: 1 159 734 aktier

Stefan Winström,

f. 1953. Styrelseledamot.
Stefan Winström är Civilingenjör från Chalmers, MSc Imperial College, London. Tidigare har han bland annat arbetat som VD i Array AB, Fly Me Europe AB och Poseidon Diving Systems AB, och med affärsutveckling på Pegroco Invest AB. Idag är han styrelseordförande i Nowa Kommunikation AB och Hydropress Huber AB, styrelseledamot i Calormet AB, samt driver eget företag som managementkonsult. Aktieinnehav: 2 155 172 aktier

URVAL - Ledning Thinc--2

Rune Nordström,

f. 1958. Styrelseledamot.
Rune Nordström är utbildad inom affärskommunikation vid DIHM och har en ämneslärarexamen. Rune är medgrundare och har varit VD och vice VD på Nowa Kommunikation AB. Han är idag managementkonsult i det egna bolaget Comfinder Management AB. Rune har tidigare varit kommunikationsdirektör på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet och kommunikationschef på Arbetsförmedlingen (AMS) och Arbetslivsinstitutet. Idag är han styrelseordförande i fyra onoterade ägarledda bolag och styrelseledamot i Nowa Kommunikation AB. Aktieinnehav: 18 165 973 aktier

peter_square

Peter Westman

f. 1970. Styrelseledamot.
Peter Westman är grundare och numera VD på mediebyrån Context Media AB. Han har en gedigen erfarenhet från Media efter sina 10 år i ledande positioner inom TV4 Gruppen. Parallellt med starten av Context Media byggde han även upp den Norra Regionen för BDO som är en av de större Revisionsbyråerna i Sverige. Under åren 2016-2017 satt han i BDO:s svenska styrelse. Peter har sedan 1998 jobbat som ledare inom försäljning/marknadsföring. Aktieinnehav 15 171 744 aktier.

Ledning

Anders Wallqvist
VD

f. 1968. Föreslagen som koncernchef i Thinc Collektive Anders Wallqvist är marknadsekonom och utbildad i kommunikation. Han är idag verksam som koncernchef i Nowagruppen och VD i dotterbolagen Nowa Kommunikation och Nowa Empower samt ordförande i Nowadays, Tre Art, Tigerton, Grow, Prodekor, Artiflex och ledamot i KKMgruppen, DNA Agency, Norsk-svenska Handelskammaren och Torslanda Kulturhus. Anders har tidigare varit VD för Mediebyrån Kommunikation, Carat X-press och COO för Aegis Media Services Nordic. Aktieinnehav: 26 070 036 aktier efter föreslagen apportemission

Thomas Lindström
COO

f. 1979. Marknadsekonom. Thomas Lindström är COO på Thinc Collective. Tidigare har han bland annat arbetat som VD och Vice VD på Premium Snacks Nordic AB, VD på Reagent Communication AB och skandinavisk marknadschef på Metsä Tissue AB. Idag är han också bl a VD på INO Foodtech AB, styrelseordförande på DNA Agency AB samt styrelseledamot i Närbutiken i Tullinge AB, Now At Days Motion Pictures AB, Tre art Reklambyrå AB samt Habermax AB. Aktieinnehav: 2 873 563 aktier

Magnus Götenfelt,
CFO

f. 1963. Magnus Götenfelt
Civilekonom.

Magnus Götenfelt har gedigen erfarenhet inom redovisning och finans efter en lång karriär inom PwC som revisor och rådgivare. Magnus har idag även externa uppdrag som styrelseordförande i Tranpenad AB samt styrelseledamot i FS Dynamics AB.

Aktieinnehav: 287 356 aktier