styrelse och ledning –

i linje med satsningen framåt.

Den namnkunniga styrelsen tillträdde i oktober 2021 som ett led i satsningen framåt för att uppnå bolagets offensiva expansionsmål. Arbetet sker nära företagsledningen med VD Anders Wallqvist i spetsen.

Styrelse

URVAL - Ledning Thinc--4

Hans Jacobsson,

f. 1967. Styrelseordförande.
Civilekonom. Hans Jacobsson är CFO på Nowa Kommunikation AB. Tidigare har han bland annat arbetat som VD på Rootfruit Scandinavia, finansdirektör på General Mills Scandinavia och som investeringsansvarig inom Buresfären. Idag är han bl.a. styrelseordförande i Zinzino AB, Lohilo Foods AB samt styrelseledamot i Premium Snacks Nordic AB och Nowa Kommunikation AB. Aktieinnehav: 12 452 276 aktier och 4 308 475 köpoptioner efter föreslagen apportemission.

Gabriele Helmer,

f. 1977. Styrelseledamot
Gabriele Helmer har en Master i Business Administration och International Marketing och arbetar som Marknadschef på noterade, globala D2C-bolaget Zinzino baserat i Sverige, som är specialiserade inom health tech. Sedan 2001 har hon arbetat på olika marknadspositioner i globala organisationer som Lufthansa, Beiersdorf, General Mills och Specsavers. Gabriele har också erfarenhet inom kommunikationsbranschen på bland annat Valentin & Byhr och tidigare styrelsearbete på Zinzino AB. Aktieinnehav: Inga aktier i bolaget,
1 723 390 köpoptioner.

Lisa Nilsson

f. 1979. Styrelseledamot
Är en av grundarna bakom Jetty. Lisa är VD för Small World i Stockholm AB, en specialiserad kommunikations- och projektledningsbyrå med särskild inriktning mot evenemang, kultur och möten. Hon har mer än 20 års erfarenhet av komplexa projekt och publik verksamhet. Aktieinnehav: 1 159 734 aktier.

Stefan Winström,

f. 1953. Styrelseledamot.
Stefan Winström är Civilingenjör från Chalmers, MSc Imperial College, London. Tidigare har han bland annat arbetat som VD i Array AB, Fly Me Europe AB och Poseidon Diving Systems AB, och med affärsutveckling på Pegroco Invest AB. Idag är han styrelseordförande i Nowa Kommunikation AB och Hydropress Huber AB, styrelseledamot i Calormet AB, samt driver eget företag som managementkonsult. Aktieinnehav: Inga aktier i Bolaget, 4 308 475 köpoptioner efter föreslagen apportemission.

URVAL - Ledning Thinc--2

Rune Nordström,

f. 1958. Styrelseledamot.
Rune Nordström är utbildad inom affärskommunikation vid DIHM och ämneslärare. Rune Nordström är medgrundare och har varit vice VD på Nowa Kommunikation AB. Han är också managementkonsult i det egna bolaget Comfinder Management AB. Han har tidigare varit kommunikationsdirektör på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, Arbetsförmedlingen och Mimer. Idag är han styrelseordförande i tre onoterade ägarledda bolag och styrelseledamot i Nowa Kommunikation AB. Aktieinnehav: 28 655 132 aktier efter föreslagen apportemission. Har ställt ut 14 648 815 köpoptioner på sitt innehav till styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Ledning

Anders Wallqvist
VD

f. 1968. Föreslagen som koncernchef i Thinc Collektive Anders Wallqvist är marknadsekonom och utbildad i kommunikation. Han är idag verksam som koncernchef i Nowagruppen och VD i dotterbolagen Nowa Kommunikation och Nowa Empower samt ordförande i Nowadays, Tre Art, Tigerton, Grow, Prodekor, Artiflex och ledamot i KKMgruppen, DNA Agency, Norsk-svenska Handelskammaren och Torslanda Kulturhus. Anders har tidigare varit VD för Mediebyrån Kommunikation, Carat X-press och COO för Aegis Media Services Nordic. Aktieinnehav: 26 070 036 aktier efter föreslagen apportemission

Thomas Lindström
COO

f. 1979. Marknadsekonom. Thomas Lindström är COO på Thinc Collective. Tidigare har han bland annat arbetat som VD och Vice VD på Premium Snacks Nordic AB, VD på Reagent Communication AB och skandinavisk marknadschef på Metsä Tissue AB. Idag är han också bl a VD på INO Foodtech AB, styrelseordförande på DNA Agency AB samt styrelseledamot i Närbutiken i Tullinge AB, Now At Days Motion Pictures AB, Tre art Reklambyrå AB samt Habermax AB. Aktieinnehav: Inga aktier i Bolaget, 4 308 475 köpoptioner efter föreslagen apportemission

Hans Jacobsson,
CFO

f. 1967. Styrelseordförande.
Civilekonom. Hans Jacobsson är CFO på Nowa Kommunikation AB. Tidigare har han bland annat arbetat som VD på Rootfruit Scandinavia, finansdirektör på General Mills Scandinavia och som investeringsansvarig inom Buresfären. Idag är han bl.a. styrelseordförande i Zinzino AB, Lohilo Foods AB samt styrelseledamot i Premium Snacks Nordic AB och Nowa Kommunikation AB. Aktieinnehav: 12 452 276 aktier och 4 308 475 köpoptioner efter föreslagen apportemission.