Case

När ständig förändring är det nya normala måste vi anpassa vår syn på kommunikation och dess roll. Vi tror att det handlar om att tänka och jobba utanför befintliga affärsområden och discipliner. Att integrera och arbeta tillsammans på nya sätt. Det är därför vi som grupp finns.