Bakrapporten 2020

Bakgrund

Dr. Oetker och Baka.se har under flera års tid märkt att intresset för bakning ökat och ville därför förstå varför intresset är så stort. Vilka attityder, beteenden och vanor ligger bakom. Vad bakar man? Hur bakar man? När bakar man, etc. En förutsättning för att sen kunna skapa de insatser som behövs för att få kategorin att växa

Utmaning

För att få svar på alla dessa frågor genomförde vi den första riktiga studien om svenskars bakvanor. Vem bakar man helst med? Är det skillnad på vad man bakar i olika delar av landet? Bakar äldre bara mazariner och yngre cupcakes? Vad dekorerar man sina bakverk med? Bakrapporten genomfördes våren 2020. Efter det gjordes analyser, kompletterande intervjuer, fler analyser. Den stora utmaningen låg i att tolka alla svar som respondenterna skrivit fritt. Men det gav också oerhört mycket underlag till våra insikter.

Lösning

Efter genomförda undersökningar och kompletterande intervjuer satte vi samman allt i en PR-rapport. Givetvis i både digital och fysisk form.

Resultat

Bakrapporten har hjälpt till att befästa ställningen som marknadsledare, framförallt inom dagligvaruhandeln. Vilket gjort att dialogen nu är på en helt annan nivå. Kategorin bakning tillhör de områden inom handeln som har störst potential att öka, vilket nu även handeln har fått upp ögonen för.