Bubs

Bakgrund

Modervarumärket BUBS Godis ABs position på marknaden har varit otydlig med låg kännedom. Däremot har godiskoncepten Skallar, Goody samt lösviktssortimentet haft större lyskraft, men samtidigt varit svagt förknippade med modervarumärket.

Utmaning

Förtydliga sammanhanget. Kund samt konsument/shopper ska få en tydlig bild av hur allt hänger ihop. Ta fram en ny, mer kraftfull och användbar varumärkesplattform för BUBS Godis AB. Ta fram konceptplattformar för alla medlemmar i produktfamiljen. Ta fram en ny sajt.

Lösning

Tillsammans med vår systerbyrå Habermax analyserade vi marknaden vilket gav relevanta insikter. Vi utvecklade en hybridvarumärkesstrategi där BUBS Godis är ankaret, men där godiskoncepten har den stora publika lyskraften. Utifrån positioneringen ”lekfull” utvecklade vi en varumärkesplattform, konceptplattformar, grafiska identiteter samt en ny sajt (sajten tillsammans med vår systerbyrå Tigerton).

Resultat

Se reultatet på: bubs.se