Fitness24seven

Bakgrund

Sedan Covid-pandemin hade antalet medlemskap hos F24S mattats av. Folk i allmänhet verkade ha svårt att hitta tillbaka till träningsrutinerna som de hade pre-Covid.
Det hade också blivit en tuffare konkurrens mellan de olika gymkedjorna där flera av aktörerna expanderat sina verksamheter under pandemin och alla pushade ut liknande visuellt material och erbjudande.

Utmaning

Att ta fram en nordisk pris och rekryteringskampanj för (SE, NO, FI) som skulle få nya medlemmar att prova på och få de befintliga kunderna att förlänga sitt medlemskap.

Lösning

Imagebyggande kampanjen för en mer långvarig kommunikationsinsats. Vi hämtade kraften i Fitness24seven bortglömda identitet och erbjudanden. Skapade kampanjmaterial som de andra konkurrenterna inte skulle kunna anamma och därmed frigjorde F24 från de andra gymkedjornas kampanjer som hade ett liknande homogent kampanjuttryck.

Resultat

I samtliga länder har kampanjen fått större engagemang utifrån kommentarer och delningar jämfört med de tidigare pris och rekryteringskampanjer som F24 gjort. Kampanjen pågår.