Kongahälla Center Halloween

Bakgrund

Halloween är en viktig försäljningsperiod för ett köpcenter. Här ville Kongahälla Center ta en självklar och ledande position.

Utmaning

Ta fram ett starkt kommunikationskoncept för Halloween och fyll det med massor av innehåll.

Lösning

Vårt fokus blev på två punkter.

1. Skapa ett glädjefyllt, fysiskt innehåll inne i centret som lockar besökare.

2. Driv trafik till KC:s sajt.

Sagt och gjort: Vi tog fram kommunikationskonceptet ”No tricks. Just treats.” och satte ihop en mix av ”treats” för besökarna.

Resultat

14,4 % omsättningsökning under oktober månad jämfört med föregående år.