Lantbrukarnas Riksförbund

Bakgrund

Det gröna näringslivet är grejen. Nyckeln till minskad global uppvärmning. Vägen till att nå regeringens klimat- och miljömål. Grunden för det hållbara samhället. Det hållbara samhället förutsätter det gröna näringslivet (skogen, jorden och djuren).

Utmaning

Idag finns det många jobbmöjligheter i den gröna sektorn. Utmaningen är att locka unga som gamla. Det finns ett stort behov av intressera alla typer av personer för yrken och utbildningar i denna sektor – unga som ska välja gymnasieprogram, unga som vill ut och jobba direkt, personer som vill plugga på högskola, yrkesväxlare med flera. Den svåra nöten att knäcka i den här satsningen var att hitta ett tilltal och innehåll som fungerade för en stor och heterogen grupp och verkligen göra skillnad.

Lösning

KKM ansvarade för att konceptualisera Jobba Grönt, formge och producera de delar i satsningen som vände sig till ungdomar och skola. Detta för att skapa engagemang och intresse för den gröna sektorn bland unga som ska välja gymnasieprogram.
Lösningen för Jobba Grönt är digital och består av flera olika delar: koncept, formgivning, copy, filmproduktion, underlag vägledning inom yrken och utbildningar samt utmaningar inom sektorn anpassade för SoMe med influencers som dragplåster.

Resultat

De flesta praktiska programmen på gymnasiet ser idag en minskad skara ungdomar som söker sig dit. Men nu är Naturbruksgymnasierna en av få praktiska gymnasieinriktningar som faktiskt ökade i antal sökanden 2021 jämfört med tidigare år. Satsningen har uppmärksammats på flera sätt i media. Titta om du tycker att vi lyckades med utmaningen: www.jobbagront.se