Mälardalstrafik

Bakgrund

Mälardalstrafik ansvarar idag för tre varumärken, förutom moderbolaget Mälardalstrafik även Mälartåg och Movingo. Mälartåg är det bolag som sköter den regionala tågresan och Movingo är en pendlarbiljett. Moderbolagets uppgift förutom att vara just moderbolag är att driva opinion om kollektivtrafikens fördelar. Allt för att Mälardalen ska bli enklare, attraktivare och mer njutfullt att leva, jobba och bo i.

I samband med att det nya trafikavtalet för Mälartåg trädde i kraft den 12 december 2021, fick Mälardalstrafik ett utökat ansvar för försäljning och kundservice för Mälartåg. Dessutom fick de uppgiften att sälja enkelbiljetter i de nya försäljningskanalerna Mälartåg.se och i Mälartåg app. MTR blev ny trafikutövare och skulle verka under varumärket Mälartåg. Dessa förändringar krävde en total översyn av alla tre varumärken. Ett arbete som påbörjades för två år sedan.

Utmaning

Att maximera var enskilt varumärkes fulla potential genom att bygga upp en helt ny gemensam strategi för hur varumärkena ska fungera och stödja varandra tillsammans och som enskilda varumärken med unika varumärkesplattformar. Historiskt sett hade mestadels av marknadsföringsinvesteringarna lagts på pendlarbiljetten Movingo, vilket visade sig vara väldigt tydligt när det gällde varumärkeskännedom för de olika varumärkena.

Lösning

Arbetet inleddes med att göra empiriska varumärkes-, kund- och medarbetarundersökningar. Efter det identifierade vi ett nuläge för samtliga varumärken och tillsammans tog vi fram de önskade målbilderna. Dessutom identifierade vi vilka hinder som existerade för att vi skulle lyckas att uppnå önskade mål. Först då kunde vi bestämma positioneringen för samtliga varumärken och inleda arbetet med att skapa varumärkesplattformar, varumärkeshierarki och varumärkesstrategier.

När analys- och strategiarbetet var klart startade vi kommunikationsarbetet. Tillsammans med Fröjd Interactive tog vi fram nya grafiska profiler, hemsidor och en ny biljettapplikation. Ett avancerat arbete som innefattade hantering av biljettsystem inklusive betalning och tillgänglighetskunskaper.

Resultat

Slutresultatet kan ses på malartag.se och malardalstrafik.se

Reklamfilmerna kan ses genom att klicka på bilden nedan.