Vägen till förskolan

Bakgrund

Vägen till förskolan är ett utbildningsmaterial framtaget på initiativ av Sefif – en nationell branschorganisation för fristående förskolor. Sefif vill bidra till ökad integration och att nyanlända kommer i arbete, samtidigt som förskolebranschens möjligheter att anställa stärks. Det finns många nyanlända och utrikes födda som har erfarenhet av arbete inom barnomsorg, utbildning och liknande verksamheter som är arbetslösa vilket är ett enormt resursslöseri.

Utmaning

Branschen har en stor utmaning att hitta och nå ut till individer som skulle kunna arbeta inom förskolan. Kunskaper i det svenska språket är en förutsättning för att kunna arbeta i förskolan. Samtidigt finns det sannolikt många nyanlända och utrikes födda som har erfarenhet av arbete inom barnomsorg, utbildning och liknande verksamheter men som idag är arbetslösa i Sverige.

Lösning

Vägen till förskolan är en ny och helt kostnadsfri digital utbildningsplattform framtagen på arabiska, farsi, engelska och svenska. Satsningen bygger på modernpedagogik och ska på ett enkelt sätt lära och intressera nyanlända att söka sig tillett arbete i förskolan. Utbildningen innehåller pedagogiska animerade filmer och övningar om språk, värdegrund och arbetsplatskultur.

Resultat

Tillsammans med bransch, experter och forskare togs en målgruppsanpassad plattform fram för målgruppen. Den kan användas mot både nyanlända i rekryteringssyfte och för anställda i kompetenshöjande syfte.