Waterhack

Bakgrund

Bostadsbolaget är ett kommunalt bostadsföretag i Göteborg som i dagsläget förvaltar ca 25 000 hyreslägenheter över hela staden. Bolaget har ambitiösa hållbarhetsmål och genomför regelbundna aktiviteter som syftar till att påverkar hyresgästernas attityder och beteenden.
Vårt uppdrag var att utveckla en kampanj med syftet att mätbart minska kranvattenanvändningen under den tre månader långa kampanjperioden. Det långsiktiga målet var att lyfta vattenförbrukning som en hållbarhetsfråga och påverka beteenden för att uppnå en permanent minskning.

Utmaning

Vi såg två huvudsakliga utmaningar inför den kreativa processen. 
Till att börja med behövde vi kommunicera en lösning på ett upplevt icke-problem. Det är allmänt känt att Göteborg har god tillgång på utmärkt dricksvatten och ingen historia av vattenbrist. Detta lämnade oss med endast principiella hållbarhetsargument utan någon större känsla av angelägenhet. Vi behövde alltså hitta sätt att stärka vår argumentation. 
Dessutom: Bostadsbolagets hyresgäster kommer från olika bakgrunder, bor i olika områden och möter olika utmaning i sina liv. Med begränsad budget behövde vi alltså hitta ett budskap och ett medium som tillät oss att ändå nå så många som möjligt av dem.

Lösning

Vi insåg genast att sociala medier skulle ge oss bäst effekt för pengarna. Vi valde att fokusera på att skapa underhållning och engagemang genom att anknyta till fenomenet ”lifehacks” alltså smarta och kul sätt att göra vardagen och livet lite enklare. 
Under rubriken #Waterhack gick vi alltså ut och bad kundens hyresgäster att bidra med egna underhållande och påhittiga sätt att använda mindre kranvatten i vardagen. Vi använde oss av influencers på TikTok och Instagram och la upp aktiviteten som en tävling med enkla priser varje vecka plus ett stort pris vid aktivitetens slut. 
Vi stärkte vår argumentation genom att ansluta till dagshändelser. Kampanjstarten var satt till januari 2023, och oron kring energitillgång och -priser var mycket stark och utbredd i samhället. Eftersom kranvattensproduktion kostar avsevärda mängder energi adderade vi den vinkeln till de övergripande hållbarhetsargumentet och kunde på så sätt öka känslan av angelägenhet i våra budskap.

Resultat

Målet för kampanjperioden var satt till en femprocentig minskning av vattenförbrukningen i Bostadsbolagets fastigheter jämfört med samma period året före. Det målet uppnåddes och överskreds, med resultatet 5,1%. Den totala mängden sparat vatten var över 42 miljoner liter, eller ungefär 17 simbassänger av olympisk standard. 
Kampanjen resulterade också i över 400 #Waterhack-bidrag från allmänheten. Det avslutande stora priset gick till en familj som tävlade med varandra i snabbduschning, med 40 sekunders vattenanvändning som familjerekord. 
Kampanjen skapade stort intresse, både i media och bland andra företag i fastighetsbranschen, inklusive privatägda.