Sociala medier

Varför sociala medier bör ta mer plats i din kommunikationsstrategi

19 augusti 2022

Sociala medier

Idag konsumerar vi i snitt 7 timmar av medieinnehåll per person per dag och medietiden fortsätter öka. Vi konsumerar inte bara fler typer av medier utan även fler gånger per dag. Från några få tillfällen per dag till ett nästan konstant konsumerande. Och den mest frekventa konsumtionen är just sociala medier – vår ständiga vän […]