Finansiella mål

Thinc Collective har fastställt följande finansiella mål 2023–2027

Thinc Collectives långsiktiga mål är:

  • Att organiskt öka försäljningen snabbare än marknadstillväxten för media och kommunikation.
  • Den genomsnittliga årliga tillväxten ska över tid överstiga 20%, inklusive förvärv i syfte att konsolidera marknaden.
  • Att genomföra 2-3 förvärv årligen inom valda tjänstekategorier och som årligen totalt tillför minst 20-50 mkr i omsättning.