Hur attraktiv är din hemsida och hur funkar SEO?

Att komma högt på Googles organiska listning kan kännas som ett mysterium eller lotteri, men så är det självklart inte. För att öka antal rätt besökare till din hemsida krävs en kombination av insatser. Det tekniska måste funka. Du behöver spika de sökord som är viktigast för din sajt och din målgrupp. Och jobba med dessa. 

Sökmotoroptimering (SEO) handlar om att öka kvantiteten och kvaliteten på trafiken till en webbplats genom topplaceringar på sökmotorer, framför allt Google. Detta genomförs genom att göra webbplatser och dess innehåll mer attraktiva och enkla för både användare och sökmotorer att förstå sig på och navigera sig genom.

Sökmotorer har alltså två huvudsakliga syften:

1. Att hitta webbplatser och bygga ett index

2. Att tillhandahålla användare med resultat som är relevanta för deras sökfråga

Varför ska jag bry mig om SEO?

Statistiken talar för sig själv:

  • 80-90% söker information på internet innan köp
  • 90-95% av alla klick sker på sida 1 i sökresultatet
  • 70% av länkklicken från sökmotorer är organiska
  • Det sker ca 70 000 Google-sökningar varje sekund
  • Googles sökmotor når 97% av Sveriges befolkning som söker efter information

Kort sagt – du har inte råd att inte bry dig om din SEO.

Till SEO hör både de tekniska och kreativa komponenterna som behövs för att förbättra placeringar, öka medvetenhet och driva trafik i sökmotorer.

Tusentals faktorer avgör vilken placering en webbplats får i Google och andra sökmotorer. Allt ifrån innehållet som finns på din hemsida till hur andra webbplatser länkar till dig. Det kan också handla om att strukturera din sida på ett sätt som gör att sökmotorer enkelt kan hitta och indexera den. Samt hur siten optimerar rent tekniskt och om den är kopplad till Google Analytics.

SEO avmystifierat

SEO definieras ofta ganska olika beroende på vem du pratar med. Här på Thinc ser vi det som ett flöde av aktiviteter som måste lira ihop för att du ska få resultat. En analys avgör nuläget på hur attraktiv din hemsida är. Implementeringen är det kortsiktiga och långsiktiga arbetet du gör för att öka och behålla din hemsidas attraktionskraft.

  1. Den tekniska optimeringen sätter grunden för en sökmotorvänlig hemsida. En teknisk genomlysning avgör din hemsidas nuläge när gäller exempelvis URL-struktur, laddningstid, html vs text, taggar och interna länkar. En implementeringsplan hjälper dig optimera dessa förhållanden.
  2. Sökordsstrategin börjar med en analys av de sökord som antas vara primära. Här upptäcks ofta fler relevanta sökord genom analyser av kundernas beteendemönster och konkurrenter.  Målet är att fastställa en lista med de mest relevanta sökorden för att sedan matcha dessa med innehållet på hemsidan. Prioriteringar görs beroende på hur konkurrensutsatt sökordet är i relation till sökvolym och hur affärskritiskt ett ord eller begrepp är.

Sökordsoptimera mera

Med teknisk optimering och implementering av sökordsstrategi kommer du en bra bit på vägen. Att ha relevant och uppdaterat innehåll på sin hemsida är en hygienfaktor. Såsom ständig koll på vad dina målgrupper söker efter, i de olika faserna av köpresan, och att sajten svarar upp tydligt med relevant innehåll. För att komma vidare i sitt SEO-arbete och göra sin hemsida ännu mer attraktiv kan man titta på det som kallas ”long tail”, dvs lite längre söktermer som är tacksamma att möta upp med blogginlägg eller kunskapsartiklar på sajten.

Inlänkar, eller off-page SEO, är ett annat sätt att göra sin hemsida mer attraktiv för sökmotorer. Men här är det viktigt att välja rätt sajter att länka från, annars kan det ha motsatt effekt.

Att komma i gång med teknisk optimering och sökordsstrategi är förstås steg ett men man behöver tänka på SEO som ett kontinuerligt arbete. Google uppdaterar sina algoritmer, konkurrenter optimerar sina sajter och nya konkurrenter tillkommer, även andra branscher kan börja konkurrera om samma ord.

Behöver du hjälp över tröskeln och se(o) över din sajt? Hör av dig till oss via digi@thinccollective.se