Investor relations

All investor relations information is presented in Swedish.

Kvartalsrapport Q1 2024:​

Tillbaka på normala nivåer för Q1 – tillväxtplanen för 2024 ligger fast

Nyheter

Visa alla nyheter

Thinc collective är noterad på Spotlight Stock Market

Sedan november 2018 är Thinc Collective AB noterade på Spotlight Stock Market.
Thinc Collective handlas under kortnamn THINC och ISIN-kod SE0011644392

Två blir en

2009 bildas Nowa genom en fusion av bolaget Mediebyrån Kommunikation, Kom Loss och Alsterlund.

2011 grundas Jetty AB för att lösa återkommande och strukturella informationsutmaningar i evenemangsindustrin.

2021 förvärvar Jetty Nowa och bildar kommunikations- och teknikkoncernen Thinc  Collective AB.

Nyckeltal Jan-dec 2023 

Nettoomsättning 298 291 TKR
Rörelseresultat 10 254 TKR

Vision

Vi ska vara ledande inom kommunikation i Norden genom att med kollektiv kraft och nischad kompetens utmana gränserna det vi kallar kommunikation.

Mission

Vi skapar hållbar kundnytta åt våra uppdragsgivare med insiktsbaserad och problemlösande kommunikation.
Samverkan är vårt recept, bolag med de bästa spetskompetenserna vår ingrediens.