Kalender

28/02/2024

Bokslutskommuniké 2023 - Q4

23/04/2024

Årsredovisning 2023

17/05/2024

Delårsrapport 2024 - Q1

23/05/2024

28/08/2024

Delårsrapport 2024 - Q2

20/11/2024

Delårsrapport 2024 - Q3

27/02/2025

Bokslutskommuniké 2024 - Q4