Spotlight Stock Market

Thinc  collective är noterad på Spotlight Stock Market

Första handelsdag 12 november 2018.
Thinc Collective AB handlas under kortnamn THINC och ISIN-kod SE0020358281.