Varför sociala medier bör ta mer plats i din kommunikationsstrategi

Idag konsumerar vi i snitt 7 timmar av medieinnehåll per person per dag och medietiden fortsätter öka. Vi konsumerar inte bara fler typer av medier utan även fler gånger per dag. Från några få tillfällen per dag till ett nästan konstant konsumerande. Och den mest frekventa konsumtionen är just sociala medier – vår ständiga vän i vardagen.

Ökning i sociala medier-investeringar

Traditionella medier tappar effekt vilket återspeglas i medieinvesteringar. Under 2021 visar Mediebyråbarometern (en mätning som branschorganisationen Sveriges Mediebyråer gör varje månad) en 29-procentig ökning av investering i sociala medier. Men varför har sociala medier ökat så markant?

Topp-anledningar till sociala medier-marknadsföring

Den största fördelen med att använda sociala medier-marknadsföring är självklart att man når sin målgrupp där de befinner sig, i vardagen, i mobilen. Några andra anledningar till att sociala medier spelar en huvudroll i många företags kommunikationsstrategi och mediemix är de här toppegenskaperna:

 1. Bygga relationer i sociala medier
  Varumärken med en story som engagerar och som har en kommunikation med kunder långt innan och efter ett eventuellt köp blir mer framgångsrika. I sociala medier kan du, på rätt sätt för ditt varumärke och i de kanaler där din målgrupp befinner sig, skapa dialog, engagemang och interaktion med dina kunder. För att bygga kännedom om eller för att bygga en community runt ditt varumärke.
 2. Matcha kundresa med kanalstrategi
  Varje kanal har sina egenskaper och användningsområden som ger effektiva möjligheter att knyta kunden närmare med riktad kommunikation i de olika kundstegsfaserna. Exempelvis, välj en kanal för att bygga förtroende väldigt tidigt i kännedomsfasen, en annan för produktförsäljning och en tredje för att bedriva kundservice eller retention via.
 3. Fantastiska distributionsmöjligheter
  Innehåll kan spridas väldigt fort och till väldigt många. Räckvidd är billigt, relativt till andra medier.
 4. Grymma segmenteringsmöjligheter
  Du har möjlighet att rikta kommunikation till mycket specifika målgrupper, till exempel när gäller geografisk position eller nischad intressestyrning. Styrning i Meta till exempel, kan gå hyperlokalt och nå en person som bor på en specifik gata i kombination med ett specifikt intresse. Det är verkligen mikronivå.
 5. Effektiv målstyrning i sociala medier-annonsering
  Sist men inte minst så kan du ställa in dina insatser utefter olika målsättningar och använda specifika format som passar just de ändamålen i sociala medier-annonsering. Till exempel, om målet är att öka kännedomen om en produkt genom att få så många som möjligt att se klart en video kan algoritmerna ställas in så att annonserna visas för personer som är mer benägna att se klart videon.  Eller om huvudmålsättning är att driva trafik till sin hemsida, så styr algoritmerna visningar mot de personer som är mest benägna att klicka sig vidare. Här kan man även välja de annonsformat som lämpar sig bäst för de olika målsättningarna. Exempelvis ser vi att nyhetsflödesannonser på Facebook oftast fungerar bättre för trafikkampanjer än Story, beroende på innehåll och målgrupp förstås.

Känns det allt svårare att navigera sig i världen av sociala medier med en uppsjö av kanaler och nya format? Vårt tips är att börja skala upp smått och fokuserat. En sociala medier-strategi och content plan är din grundplatta. Vi tipsar gärna mer om hur du kan jobba med sociala medier kostnadseffektivt i din kommunikationsstrategi.

Hör av dig till oss via digi@thinccollective.se