5 skäl till varför du skall investera i Thinc – The incredible collective

Stark organisk tillväxt i kombination med utvalda förvärv driver en ökad lönsamhet

Ledande nordisk aktör med multidisciplinärt erbjudande ger stabilitet och motståndskraft

Bred och väldiversifierad kundbas med långa relationer, återkommande intäkter och hög andel offentlig sektor

Fokus på att stärka erbjudandet via kontinuerliga investeringar i organisation och medarbetare

Stabilt kassaflöde som möjliggör såväl fortsatta förvärv som årlig utdelning