Investor relations.

kvartalsrapport 1 2023:

FOKUS PÅ LÖNSAMHET GER RESULTAT

Thinc collective är noterad på Spotlight Stock Market

Sedan november 2018 är Thinc Collective AB noterade på Spotlight Stock Market. Thinc Collective handlas under kortnamn THINC och ISIN-kod SE0011644392

Fyra goda skäl att investera i Jetty.

Jetty är sedan 2011 ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa evenemang som Roskildefestivalen, Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter och Stockholms stad.

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart.

Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av stödet som Jetty levererar. Konkurrensen är låg och Jetty ligger tekniskt och användarmässigt i framkant.

Den nya generationen av Jetty, som lanserades i sin första version i december 2017 och som nu vidareutvecklats, har tagits emot mycket väl av marknaden. Orderingången har ökat med över 700 % under första halvåret 2018, jämfört med helåret 2017. Av första halvårets orderingång utgör återkommande intäkter ca 65 %, och projektintäkter återstående 35 %.

Interested in the company and English speaking?

Please contact our CEO Jens Ålander directly for further information.
jens.alander@jetty.se

747,544

Sedan starten har systemet använts i 747 544 timmar.

50,093

programstarter har hanterats i Jetty sedan starten

2

En genomsnittlig användare i Jetty arbetar 2 veckor heltid per år.

Två blir en

2009 bildas Nowa genom en fusion av bolaget Mediebyrån Kommunikation, Kom Loss och Alsterlund.

2011 grundas Jetty AB för att lösa återkommande och strukturella informationsutmaningar i evenemangsindustrin.

2021 förvärvar Jetty Nowa och bildar kommunikations- och IT-koncernen Thinc  Collective AB.

Nyckeltal Jan-dec 2022 Proforma

Summa intäkter 383 824 TKR
Rörelseresultat 8 842 TKR

Vision

Thinc skall vara den ledande kommunikationskoncernen i Norden

Mission

Vi skapar hållbar kundnytta åt våra uppdragsgivare med insiktsbaserad och problemlösande kommunikation.
Samverkan är vårt recept, bolag med de bästa spetskompetenserna vår ingrediens.